strona gwna

PLAN DNIA

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 3-letnich


7.30 - 8.20: Pożegnanie rodziców i przyjmowanie dzieci, zabawy poranne indywidualna

realizacja zadań edukacyjnych, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne

według zainteresowań dzieci.

Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja zachowań  i umiejętności dzieci.
8.20 -  8.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00: Śniadanie - wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych

ze spożywaniem śniadania
9.00 - 10.20: zabawy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy  z muzyką,

plastyczne, gimnastyka, zabawy  językowe. Spacery, swobodne zabawy

na placu zabaw, wycieczki. Zabawa wolna,

układanie składanek i klocków, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczno-taneczne czytanie bajek.
Dostosowana do możliwości dziecka realizacja zadań edukacyjnych  w różnych sferach aktywność (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna)
10.20 - 10.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do II śniadania. 
10.30 - 11.00: II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
11.00 - 12.00: Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne
12.00 - 12.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do obiadu.
12.30 - 13.00: Obiad - usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.
13.00 - 14.00: Leżakowanie - odpoczynek po obiedzie - zajęcia relaksująco - wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek, Ci którzy potrzebują, mają czas na krótką poobiednią drzemkę. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem.
14.00 - 14.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 - 15.00: Podwieczorek - wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
15.00 - 17.30: Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu zabawy w ogródku, zabawy dowolne ,słuchanie muzyki,  aktywne zajęcia,  zajęcia rozwojowe pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności ,tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech ,udział w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych.
Oczekiwanie na rodziców, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb, rozchodzenie się dzieci


RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 4-5-6 letnich


7.30 - 8.20: Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.
8.20 - 8.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00: Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
9.00 - 10.20: Aktywność zbiorowa, w grupach, indywidualna -  inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim) - edukacja dla zdrowia: aktywność ruchowa, sztuka, obserwacje i zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, spacery, wycieczki itp. Wielozmysłowe poznawanie "świata". Zabawy integrujące grupę. Projektowanie działań, doświadczanie (empiria), poszukiwanie rozwiązań problemów - w ramach 15 obszarów podstawy programowej. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Działania diagnostyczno-prognostyczne.
10.20 - 10.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do II śniadania. 
10.30 - 11.00: II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
11.00 - 12.00: Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka,
zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne
12.00 - 12.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do obiadu.
12.30 - 13.00: Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
13.00 - 14.00: Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i poza nim), twórcza aktywność ruchowa: spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz  z dziećmi zdolnymi. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Odpoczynek, relaksacja, wizualizacja. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem.
14.00 - 14.30: Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do podwieczorku.
14.30 - 15.00: Podwieczorek i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

15.00 - 17.30: Zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku  i w terenie). Praca indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofiizycznych, cech, uzdolnień i skłonności  działania  kompensacyjno-terapeutyczne. Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań, prace użyteczno - porządkowe w sali, kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.